Uprawa odmiany Cosmo
z uszczynkięciem

Termin sadzenia 1-20 lipca

 • w zależności od terminu sadzenia od 4-5 sadzonek do misy ø21

 • uszczyknięcie po 10-14 dniach od wysadzenia

Sterowanie od 15-16 sierpnia

 • zaciemniamy od godz. 18:00-7:00

 • sterujemy maksymalnie do 10 września

Skarlanie

 • pierwsze skarlanie 5-7 dni po uszczyknięciu w stężeniu 0,3%-0,5%

 • kolejne skarlania co 7-10 dni

Zasilanie

 • wykonać analizę gleby i uzupełnić braki nawozowe w podłożu

 • zasilanie Kristalonem od 1 tyg. Po posadzeniu co 7 dni w stężeniu 0,1%-0,3% (rekomendowany sposób nawożenia można znaleźć w katalogu na str.86)

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami

 • zapobiegawczo jeden oprysk w tyg. przeciwko szkodnikom i chorobom

 • z chwilą zauważenia szkodnika lub choroby, wykonujemy opryski co 4-5 dni.

Uprawa odmiany Cosmo
bez uszczyknięcia

Termin sadzenia 1-5 sierpień

 • 10-14 dni przed rozpoczęciem sterowania
 • misa ø17 – 3-5 szt, , misa ø21 – 7-9 szt.

Sterowanie według terminów podanych pod zdjęciem danego koloru

 • zaciemniamy od godz. 18.00 do 7.00
 • sterujemy maksymalnie do 10 września

Skarlanie

 • pierwsze skarlanie 5-7 dni po wysadzeniu, w stężeniu 0,3%-0,5%
 • kolejny skarlania co 7-10 dni

Zasilanie

 • wykonać analizę gleby i uzupełnić braki nawozowe w podłożu
 • zasilanie Kristalonem od 1 tyg. po posadzeniu co 7 dni w stężeniu 0,1%-0,3% (rekomendowany sposób nawożenia można znaleźć w katalogu na str. 86).

Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

 • zapobiegawczo jeden oprysk w tyg. przeciwko szkodnikom, chorobom
 • z chwilą zauważenia szkodnika lub choroby, wykonujemy opryski co 4-5 dni.