Cięte gałązkowe – uprawa sterowana

Sadzenie : marzec – lipiec

Rozstaw : od 48 szt /m² np. Anastasia do 64 szt/m² np. Froggy

Sterowanie : na 1 listopada – według terminów podanych w katalogu dla każdej odmiany ale najdalej do 10.09  latem – do wybarwienia pąka

Skarlanie : stężenie 0,2% – 0,3% pierwszy zabieg gdy roślina osiągnie ok. 50 cm wysokości  drugi zabieg gdy pokarze się pączek

Systematyka: podlewanie, zasilanie, ochrona przed szkodnikami i chorobami