Plan ochrony chryzantem

PROFILAKTYKA
PROPOZYCJA MIESZANEK PREPARATÓW PRZECIWKO SZKODNIKOM JAK WCIORNASTEK, PRZĘDZIOREK, MSZYCA ORAZ CHOROBOM GRZYBOWYM, W TYM BIAŁA RDZA.

Opryski profilaktyczne maj
ą zapobiegać występowaniu chorób i szkodników a opryski
interwencyjne niszczyć je i chronić rośliny. Monitoring uprawy pozwoli w krótkim czasie wykryć
liczebność szkodników, dlatego należy rozwieszać w obiektach żółte lub niebieskie tablice lepowe.


UWAGA! Opryski profilaktyczne stosujemy co 7 dni rozpoczynając od dnia wysadzenia sadzonki przez cały okres uprawy

ŚRODEK

PREPARAT/ SUBSTANCJE CZYNNE

STĘŻANIE

TYDZIEŃ

%

gr/mi na 10 I wody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GRZYBOBÓJCZY

BRAVO/G WARA NT500 SC/ Chlorotalonil 0,20%

20

X

X

X

X

X

DITHANE neo tec 75 WG / mankozeb 0,20%

20

X

X

X

X

X

OWADOBÓJCZY

VERTIMEC 018EC/ abamektyna 0,05%

5

X

X

X

X

X

X

X

X

MATCH / I ufenuron 0,15%

15

X

X

DECIS 2,5 EC/deltametryna 0,05%

5

X

X

X

X

X

X

ACTARA 25 WG /thiametoxam 0,04%

4

X

X

BIO-SPIN 120 S C /spinosad 0,075%

7,5

X

X

MESUROL 500 S C /metiokarb 0,15%

15

X

Jak czytać tabelkę:
W tygodniu pierwszym oprysk profilaktyczny przygotowujemy z mieszanki złożonej z:
Bravo/Gwatant stężenie 0,20%, dodajemy Vertimec stężenie 0,05%, dodajemy Decis stężenie 0,05%.

UWAGA! Opryski profilaktyczne mają zapobiegać występowaniu chorób i szkodników a opryski interwencyjne niszczyć je i chronić roślinę. Monitoring uprawy pozwoli w krótkim czasie wykryć liczebność szkodników, dlatego należy rozwieszać w obiektach żółte lub niebieskie tablice lepowe.

2121*Podane mieszanki stanowią jedynie propozycję, Zakład Ogrodniczy Produkcji Sadzonek Chryzantem Kazimierz Pychyński nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie ich.

Przelicznik stężeń

Uwaga ! 1 gr. = 1 ml.

Przeliczenie st ężenia procentowego na ilości wagowe i objętościowe na 10 litrów wody

0,01%

1g

1ml

na 10 litrów wody

0,02%

2g

2m1

na 10 litrów wody

0,05%

5g

5m1

na 10 litrów wody

0,075%

7,5g

7,5ml

na 10 litrów wody

0,1%

lOg

10m1

na 10 litrów wody

0,15%

15g

15ml

na 10 litrów wody

0,2%

20g

20m1

na 10 litrów wody

0,5%

50g

50m1

na 10 litrów wody

Np. 0.04% = 4g/101 wody, 40g/1001 wady, 400g/10001 wody

* Rekomendowane sposoby uprawy na podstawie wewnętrznych testów. Za ich stosowanie firma: Ogrodnictwo Paweł Pychyński, nie ponosi odpowiedzialności.

*Podane mieszanki stanowią jedynie propozycję. Firma: Ogrodnictwo Paweł Pychyński nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie.